Vị trí: Trưởng phòng Marketing

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 1

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết 01-11-2021

1. Mô tả công việc

2. Yêu cầu công việc

3. Chế độ

4. Nộp hồ sơ

Địa chỉ: 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội , Viet Nam

Email:

– Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

Trả lời