Vị trí: Nhân viên HCNS

Địa điểm làm việc: Thái Bình

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết 01-11-2021

1. Mô tả công việc

2. Yêu cầu công việc

3. Chế độ

4. Địa điểm làm việc:  288 Trần Thái Tông, Tp. Thái Bình

5. Liên hệ:

Trả lời