Vị trí: Nhân viên Video Editor

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết 01-11-2021

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Chế độ

Địa điểm làm việc: Kiot 2A, 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hệ:

Trả lời