Vị trí: Giám đốc kinh doanh

Địa điểm làm việc: Thái Bình, Hà Nội

Số lượng: 1

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết 01-11-2021

1. Mô tả công việc

2. Yêu cầu công việc

3. Chế độ

4. Nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

Trả lời